kirsten@blondt.nl
communicatieconcept | content
visual identity | copy
logo | huisstijl | webdesign
print | media

kirsten@blondt.nl
communicatieconcept | content
visual identity | copy
logo | huisstijl | webdesign
print | media

Navigatie

Over BLONDT
 

Kirsten de Rooij

Welkom mensen met een verhaal! Ik ben Kirsten. Energie krijg ik van jullie, mensen, ondernemers, starters, MKB-ers en stichtingen met een eigen verhaal.  Mijn talent is jouw boodschap te begrijpen en te ontwikkelen tot een totaalconcept. Als oerHollandsch creatief-sensitief communicatiemensch kan ik mij uitstekend invoelen in de ziel van de organisatie, het merk en product of dienst. Hieruit vloeit een kernboodschap met een bijpassende visuele identiteit, een aantrekkelijke en aansprekende vertaling, toegespitst op de juiste doelgroep. Concreet resulteert dat in bijvoorbeeld een logo, huisstijl, website, externe media-uitingen, beursbenodigdheden, flyers, brochures, on- en offline uitingen, ja álles om je met een prachtig pakket de wereld in te laten gaan! 

Ik word warm van blije opdrachtgevers, zodoende heb ik de verwarming uitgezet.
Blondt maakt alles mooier dan het is.